Optyczna koherentna tomografia dna oka (OCT) to nowoczesne badanie umożliwiające ocenę narządu wzroku. Pozwala na przekrojowe zobrazowanie poszczególnych struktur, szczególnie na ocenę siatkówki.

Na czym polega badanie OCT?
Badanie OCT jest szybkie, nieinwazyjne i nie wymaga dodatkowego przygotowania ze strony Pacjenta. Może być wykonane bez podawania kropli lub w razie potrzeby po ich aplikacji i rozszerzeniu źrenicy. W trakcie badania pacjent siedzi bezpośrednio przed aparatem, z podbródkiem umieszczonym na podpórce. W tym czasie z aparatu wychodzi wiązka światła, która odbijając się od poszczególnych tkanek umożliwia uzyskanie modelu ich przekroju. Badanie trwa kilkanaście minut i jest całkowicie bezpieczne, a w razie potrzeby może być powtarzane wielokrotnie. OCT można wykonywać u osób w każdym wieku.

U kogo wykonywane jest badanie OCT?
Najczęściej badanie OCT wykonuje się w diagnostyce chorób siatkówki, przede wszystkim do oceny zmian w przebiegu cukrzycy lub związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki. Na OCT oka kierowane są także osoby, u których występuje obrzęk plamki żółtej.

Jak wygląda ocena wyników?
Wyniki badania powinny być oceniane przez specjalistę. Najczęściej oceny dokonuje lekarz kierujący na badanie lub inny okulista.

Zalety badania OCT:

 • bezpieczne
 • dokładne
 • bez przeciwwskazań
 • nieinwazyjne
 • może być wielokrotnie powtarzane
 • pozwala na wczesną diagnostykę zmian chorobowych
 • odpowiednie dla osób w każdym wieku

Wskazania do wykonania badania OCT:

 • makulopatia cukrzycowa
 • AMD – starcze zwyrodnienie plamki żółtej
 • zmiany w przebiegu jaskry
 • monitorowanie zmian w przebiegu cukrzycy
 • obrzęk plamki
 • wysięki podsiatkówkowe
 • centralna retinopatia surowicza
 • wybrane stany nowotworowe
 • obrzęk plamki żółtej

Zapraszamy!