Pracownia RTG Kraków

Zdjęcie rentgenowskie to strumień promieniowania X, który ulega osłabieniu podczas przenikania przez określony narząd, gdyż promieniowanie to zostaje pochłaniane przez tkanki. Ilość promieniowania pochłonięta przez tkanki jest uzależniona od ich gęstości. Następnie osłabiony strumień promieni X pada na kawałek kliszy fotograficznej powodując jej zaczernienie, które jest proporcjonalne do osłabienia promieni rentgenowskich. W taki właśnie sposób otrzymujemy zdjęcie rentgenowskie badanej części ciała. Podczas wykonania zdjęcia rentgenowskiego wykorzystywane są promienie jonizujące.

W ramach Pracowni radiologicznej wykonujemy szeroką gamę badań RTG w zakresie RTG czaszki, jamy brzusznej, klatki piersiowej, kończyn dolnych, kończyn górnych, kręgosłupa oraz miednicy, RTG zębów punktowy. Badania realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w formie odpłatnej. Badania RTG, również odpłatne, realizowane są tylko na podstawie zlecenia lekarskiego.

System przygotowany jest:

  • dla standardowych badań układu kostnego z projekcjami bocznymi oraz skosami
  • na ekspozycje na wolnej kasecie wykonywane na stole pacjenta, podłodze, wózku inwalidzkim lub noszach
  • do badania ze środkami cieniującymi do badań angiograficznych
  • do tomografii liniowej
  • do badania klatki piersiowej przy użyciu uniwersalnej, zdalnie sterowanej ścianki rtg lub opcjonalnego statywu płucnego.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż zastosowanie cyfrowej obróbki daje wysoką jakość uzyskiwanych obrazów i obniżenie dawki promieniowania rentgenowskiego pochłanianej przez pacjenta do minimum. Na zdjęcia RTG układu kostnego nie  trzeba się przygotowywać. Wyjątkiem są zdjęcia rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, miednicy, bioder i jamy brzusznej.

Rejestracji do pracowni można dokonać osobiście lub telefonicznie. Zdjęcia wykonywane są w ramach umowy z NFZ, prywatnych ubezpieczeń oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem. Pacjenci umawiani są na konkretne godziny, co zapobiega kolejkom i skraca czas niezbędny do udzielenia świadczenia.